Huhurezul Mare / The Ural Owl (Strix Uralensis) – Wild Caraș Severin!

0
259

Este o bufniță de talie medie din genul Strix (huhurezi), reprezentat de aproximativ 15 subspecii răspândite în Europa și nordul Asiei.

Huhurezul mare este mai mic decât ruda sa marele huhurez cenușiu dar este mai mare decât huhurezul roșiatic cu care se aseamănă foarte mult. Huhurezul mare însă este mai pal, cu un colorit albăstrui-cenușiu, bogat decorat cu dungi de culoare închisă pe cap, spate și sub aripi.

Coada este lungă, în formă de pană, cu zone negre în partea superioară iar aripile sunt rotunjite. Zborul este direct și precis, amintind de uliul comun. Sexele se aseamănă, fără a prezenta varietăți de sezon. Lungimea sa poate fi între 50 – 60 cm cu o avengură a aripilor de 110 – 134 cm. Femelele sunt mai grele ca masculii cântărind între 720 și 1,300g comparat cu 500-730g cât cântăresc masculii.

Huhurezul mare ocupă un vast areal în Europa și Asia. Din insula Sakalin, Japonia și Coreea la est, pânâ în Scandinavia la vest. Limita nordică a habitatului său este 65 de grade latitudine, până la limita sudică de taiga în sud.

Populațiile primordiale din Europa centrală aparțin subspeciei s. u. macroura. Cele din nordestul Poloniei și Scandinavia aparțin subspeciei s.u. liturata cu cele din vestul Siberiei aparținând subspeciei dominante s.u. uralensis.

Grupurile nordice din Urali ocupă un habitat similar cu cel al bufniței cenușii, cuibărind în pădurile răsfirate de joasă altitudine, evitând zonele în exclusiv de conifere. În Europa centrală huhurezul mare este considerat mai degrabă o specie de deal și munte, preferând pădurile de decidoase.

De obicei se regăsește în zone masiv împădurite și mai degrabă umede. Sălășuiește în scorburi de copac, ocupând ocazional cuiburile vechi ale altor păsări răpitoare. Depune în mod normal între două și patru ouă, cu o perioadă de clocire de 27-34 de zile.

Puii părăsesc cuibul după aproximativ patru săptămâni, dar nu pot zbura decât după alte două săptămâni. Huhurezul mare este o pasăre răpitoare agresivă, adesea alungând celelalte păsări răpitoare de pe teritoriul său și se pot repezi chiar și la persoanele care-i încalcă teritoriul mai ales dacă puii sunt prin preajmă.

Huhurezul mare se hrănește cu rozătoare și uneori chiar și cu alte păsări de talie medie sau mare, deși în mod normal se rezumă la cele de mărimea unei turturele. Buhuitul său de marcare a teritoriului se poate auzi de la doi kilometri având o tonalitate joasă și aplanată. De asemenea ambele sexe pot scoate sunete ascuțite asemănătoare unui chelălăit de canine.

 

The Ural owl (Strix uralensis) is a medium-sized nocturnal owl of the genus Strix, with up to 15 subspecies found in Europe and northern Asia.

The Ural owl is smaller than the great grey owl, and much larger than the tawny owl, which it superficially resembles. Distinguishing features apart from the size are the pale, buffish grey-brown plumage, with copious dark brown streaking on the back of the head and underparts. It has a round head with plain buffish-grey facial discs, orange-yellow bill and small black eyes.

The tail is long and wedge-shaped, with dark barring on the upper tail, and the wings are rounded. Flight is direct and purposeful, recalling that of the common buzzard. Sexes are similar, with no seasonal variation. Length can range 50 to 61 cm (20 to 24 in) and wingspan from 110 to 134 cm (43 to 53 in). Weight in males is 500–730 g (1.10–1.61 lb) and in females is 720–1,300 g (1.59–2.87 lb).

The Ural owl has an extended distribution area in Europe and Asia, from Sakhalin, Japan and Korea in the east to Scandinavia in the west. The northern border is at approximately 65 degrees north latitude, and the southern border follows the southern delimitation of the taiga.

There are relict populations in the mountains of central Europe belonging to the subspecies S. u. macroura. Birds in northeast Poland and Scandinavia belong to the subspecies S. u. liturata, and those in western Siberia to the dominant race S. u. uralensis.

The northern populations of the Ural owl occupy similar habitat to the great grey owl, nesting in lowland forests but avoiding dense areas, especially those of purely conifers. In central Europe it is an upland species, preferring deciduous woodland.

It usually occupies open woodland and is more often found in moist rather than dry areas. It nests in hollow tree trunks, occasionally in old raptor nests, and increasingly in nestboxes. It normally lays two to four eggs, which hatch after 27–34 days.

The young leave the nest after about four weeks, but will not fly until about six weeks old. It is a very aggressive owl, chasing other birds of prey from its territory, and it will attack human intruders, especially when young are present.

The Ural owl feeds on rodents and medium-sized to large birds such as jays and willow ptarmigan, although normally only up to the size of a woodpigeon. Its territorial call, which can carry up to two kilometres, is a soft, deep wo-ho….. woho uhwo-ho. Birds also give unmistakable yapping bau – wau calls, which are delivered by both sexes.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Ural_owl
Courtesy of ©Wild Caras-Severin: https://www.facebook.com/wildcarasseverin

LEAVE A REPLY