Biserica Ortodoxă Sârbă din Moldova Veche (Стара Молдава) – Un Lăcaș Plin de Lumină și Splendoare!

0
3069
Moldova Veche Mudava Moldova Noua M9 Evolution Clisura Dunarii Caras Severin Fantasticul Banat-69
Photo ©FantasticulBanat.com

Moldova Veche (Стара Молдава), sau Mudava este o comunitate încărcată de istorie, tăcută și discretă, care își păstrează în taină neprețuitele comori spirituale.

Formată în majoritate din sârbi, datinile și tradițiile acestora, unele nealterate de secole, sălășluiesc vii între zidurile îmbătrânite de vreme.

Așezarea se află pe locul unde odinioară a fost cetatea dacică Mudava, lângă care mai târziu, a fost construit un castru roman. În 1427 se ridică peste acest castru, vechea cetate a Moldovei Vechi, care a fost distrusă de turci în secolul al XVII-lea.

Izvoarele scrise (secolul XVIII) dezvăluie că în localitate a existat o biserică ortodoxă sârbă cu hramul Nașterii Sf. Ioan Botezătorul.

Datorită dimensiunilor modeste și faptului că era construită din lemn, pe locul acestui lăcaș în 1853 se începe construirea actualei biserici cu același hram al Nașterii Sf. Ioan Botezătorul, care a fost finalizată în anul 1856.

Un lăcaș de cult impunător, atât din punct de vedere dimensional cât și al frumuseții. Se remarcă ca fiind cel mai mare reper arhitectural clasic din zona Clisura Dunării și a sudului Banatului.

Turla este foarte înaltă adăpostind cinci clopote și un mecanism pentru ceas. Catapeteasma bisericii a fost inițial zidită. La începutul secolului XX ea a fost pictată de către pictorul Frantz Vainhepl.

Pictura nu a rezistat însă în timp și vechea catapeteasmă zidită a fost înlocuită cu una din lemn, puternic ornamentată și decorată, o adevărată lucrare de artă, operă a sculptorului Ladislav Veresz.

Vechile uși împărătești și diaconești au fost însă păstrate și înglobate armonios în această nouă catapeteasmă, îmbogățind-o și conferindu-i totodată acea aură istorică de lăcaș de cult care reprezintă un simbol al spiritualității creștine din fantasticul Banat.

În lăcaș încă se mai păstrează în jur de 40 de cărți și volume vechi (secolul XVIII-XIX) cu caracter practic-religios, un nou element de istorie păstrat de-alungul generațiilor cu grijă și pioșenie!

Mulțumiri speciale îi sunt aduse părintelui Vasa Plestič pentru extraordinara oportunitate de a realiza materialele foto de mai sus în acest minunat lăcaș de cult!

 

Click aici pentru album foto complet (67 Cadre) »

 

 

ENGLISH VERSION

Old Moldava (Стара Молдава in Serbian) or Mudava is a vibrant community drenched in history, silent and discreet, keeping its priceless spiritual values hidden from the outside world even in this modern day and age!

It’s comprised mostly of Serbs, of whose traditions and old customs, some unaltered for centuries, are kept alive among its ancient walls.

Built in 1427 on the old site of the Dacian fortress of Mudava, next to which a roman castra was constructed later on, the ancient citadel of Old Moldava was destroyed by Turks in 17th Century.

Written documents from the 18th Century reveal that an orthodox church made of wood existed within the city walls, bearing the rank of the Birth of the Saint John the Baptist.

Addressing the growing spiritual needs of the community it served, the construction of present day church’s building began in 1853 on the same location, replacing the old wooden construction.

The building process lasted until 1856 when the new church was sanctified, bearing the same rank of the Birth of the Saint John the Baptist.

This new edifice’s dimesional amplitude was surpassed only by its beauty. To this day, it stands out as an genuine arhitectural landmark of Danube Canyon area and south Banat!

Five bells are mounted inside the imposing bell tower together with a clock mechanism. The old church’s iconostasis was built of masonry and panited by Frantz Vainhepl at the beginning of 20th Century!

However its painted facade didn’t last, and ultimately was replaced by one carved in wood, richly ornated and decorated, a magnificent artwork by sculptor Ladislav Veresz.

The old royal doors and the ones for deacons’ access were kept and were harmoniously included in the new structure, enriching it and at the same time projecting a historical tone to a place that has become a symbol of Christianity of the amazing Banat!

There are approximately forty religious books and old volumes dating from 18th through 19th Century that are kept as key elements of spiritual values passed on across generations with utmost care and reverence.

Special thanks to father Vasa Plestič for the opportunity of this photoshoot in this amazing spiritual place!

 

Click here for full photo album »

 

 

LEAVE A REPLY